Idősek Világnapja

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra és megemlékezzenek a Földünkön élő körülbelül 600 millió idős emberről. Településünkön az idősek világnapi rendezvény is e cél mentén valósult meg 2023. október 10-én, a Művelődési Házban.

Az eseményre közel 1200 meghívó került kézbesítésre szépkorú lakosainknak, melyben egy jó hangulatú, műsorral egybekötött megvendégelésre invitáltuk őket. Közel 300 fő fogadta el Battonya Város Önkormányzata meghívását az eseményre. Boros Csaba polgármester úr ünnepi köszöntőjében köszöntötte a megjelenteket, majd településünk legidősebb női és férfi lakosát is üdvözölte: Lipován Mihálynét, aki 1927. április 19-én született, és az idén ünnepelte 96. születésnapját, illetve Oprea Mariant, aki 1928. november 26-án született és az idén ünnepli a 95. születésnapját. Puju János, a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője is köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően pedig egy fantasztikus operett műsort adtak elő Kiss Viktória és Szász Borisz színművészek. Dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna meglepetés produkcióval készült, melyet nagy örömmel fogadtak a résztvevők. A műsort követően minden kedves jelenlévőt estebéd várt a Napközi Konyha jóvoltából, majd jó hangulatú mulatozás vette kezdetét, melyhez a talp alá valót Kerekes Attila és Zsigovics István szolgáltatta. A rendezvényen számos régi ismerős újból összetalálkozott, jókat beszélgettek, több éves, évtizedes történetek kerültek felelevenítésre.

Köszönettel tartozunk településünk szépkorú polgárainak azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal a nehéz időkben is megteremtették és biztosították a fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyarapodhassanak és nyomdokaikba léphessenek. Kívánjuk Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel, és tisztelettel kívánjuk, hogy derűsen és jó egészségben töltse a pihenés éveit városunk minden szépkorú lakója.

Köszönjük a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. és az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet dolgozóinak a munkáját, a rendezvény szervezését és lebonyolítását, a Városellátó Szervezet munkatársainak az idősek szállításában nyújtott segítséget, a Napközi Konyha dolgozóinak a finom vacsorát, valamint mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a rendezvényünk sikeres megvalósulásához!

A Népmese Napja a Gondozási Központ idősklubjával

2023. október 5-én a battonyai Gondozási Központ idősklubjának tagjai és munkatársa volt a vendégünk. A foglalkozás fő témája a Népmese napja volt. Beszéltünk a népmeséről és a nagy mesemondóról, Benedek Elekről. A beszélgetés után papírszínház következett: A Kiskondás című magyar népmesét hallgathatták meg a jelenlevők. A mese után, szókeresős rejtvényt fejtettünk meg, majd népi motívumos színező kifestése közben felidéztük kedvenc meséinket. A tegnapi foglalkozás zárásaként egy irodalmi memóriajáték keretében ismerhettük meg híres íróink, költőink személyes tárgyait. Sok szeretettel várjuk őket legközelebb is! 😊

Október 6-i megemlékezés

Október, bágyadt őszi napfény, virító őszirózsák, nemzeti gyász: ARAD. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő véres megtorlások tetőpontjaként 1849. október 6-án végezték ki az aradi vértanúkként ismert tizenhárom honvédtisztet, illetve Batthyány Lajost, az első független, felelős magyar kormány miniszterelnökét. Az egész nemzetet mélyen megrázó és megalázó esemény évfordulóját 2001-ben nyilvánította a kormány a magyar nemzet gyásznapjává. Minden magyar ember lelke gyászba borul ezen a napon. Méltó megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk tiszteletére Battonyán 2023. október 5-én, a Városháza előtt. A szabadságharc dicső vezéralakjaira emlékezett beszédében Boros Csaba polgármester. Ezt követően Dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna előadásában Lévay József: Az aradi nap c. versét hallhattuk. A megemlékezés fáklyás felvonulással folytatódott, majd az emlékezők elhelyezték a koszorúikat a városközpontban található emléktáblák előtt. Köszönjük az emlékműsor szereplőinek közreműködését!

“Mesével kerek a világ”

A Magyar Népmese Napja – Mesemondó verseny 2023. 10. 03-04. A Magyar Olvasástársaság javaslatára, 2005 óta szeptember 30-án, Benedek Elek, a „nagy mesemondó” születésnapján ünnepeljük a Magyar Népmese Napját. Céljuk az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak, a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozódhasson az új generációkra, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Ez alkalomból mesemondó versenyt hirdettünk a könyvtárban az általános iskolás gyermekek számára. A mesélés, különösen a mesemondás jótékony hatása a gyermekek személyiségének és tudásának korai fejlesztésében, szókincsének bővítésében, beszédkészségének javításában, fantáziájának fejlesztésében fontos szerepet játszik. Nagyon örülünk annak, hogy igen sokan jelentkeztek a felhívásunkra mindhárom oktatási intézményből, ezért is kellett 2 napon lebonyolítsuk a versenyt.

Az első napon, október 3-án délután a felsősöket, majd október 4-én délelőtt az 1-2. osztályos korosztályt, míg délután a 3-4. osztályos gyerekek előadását hallgatta meg a háromtagú zsűri, Albertus László a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár vezetője, a zsűri elnöke, Balázsné Szabó Erzsébet intézményvezető, dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna, valamint a közönség. Településünk három oktatási intézményéből összesen negyvenhárom általános iskolás diák mondott mesét.

Az 1-2. osztályosok kategóriájában:

1. helyezést ért el Kerekes Rajmund,

2. helyezett Fosztó-Timotity Zorka,

3. helyezett Puskár Marcell,

különdíjat kapott Miklós Nóra és Nyíri Mátyás.

A 3-4. osztályosok korcsoportjában:

1. helyezést ért el Borombós Réka,

2. helyezett Zámbori Annabella,

3. helyezett Kiss Jázmin,

különdíjat kapott Dohányos Réka és Karsai Gréta.

A felső tagozatosok közül

1. helyezést ért el Lénárdt Abigél,

2. helyezett Moza-Venter Ákos,

3. helyezett Cs. Veres Maja,

különdíjat kapott Papp Rebeka.

Ezúton is köszönjük a verseny résztvevőinek a kedves meséket, a felkészítő pedagógusok, a szülők és a zsűri tagjainak munkáját! Az eredményhirdetést a Kacagó bábszínház „Madzag Jankó és Nyúl Dani” című nagyszerű előadása követte, mely mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek nagyon tetszett, öröm volt látni a mosolygós, vidám arcokat.

Az előadókkal már több alkalommal találkozhattunk, mottójuk: „A vidám szív a legjobb orvosság”!

Papírszínház a Rózsa óvodában

A mai napon utoljára keltünk útra, a közelgő Magyar Népmese Napja alkalmából. Úticélunk ezúttal a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Rózsa utcai óvodája volt, ahol a gyermekeknek, akárcsak a többi óvodásnak, szintén papírszínházzal kedveskedtünk. Ma is elkísért bennünket dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna. A Búzavirág és a Kamilla csoport gyermekei is két-két mesében gyönyörködhettek ma. Először A kis kakas gyémánt félkrajcárja, majd A brémai muzsikusok mese hangzott el. A Rózsa utcai óvoda gyermekei is lelkesen kapcsolódtak be az előadásba, és utánozták a mesében szereplő állatok hangjait. Persze az elmaradhatatlan kincsesládákat is vittük magunkkal, amibe apróságokat rejtettünk a gyermekek, óvónénik, dadusok számára, amiket mind a két csoport nagy örömmel fogadott. Köszönjük, azt a hatalmas szeretetet, kedvességet, amellyel fogadtatok bennünket, hálásan köszönjük a meglepetés ajándékot és reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk!

„A mese a gyermekkor legértékesebb kincse, amely képes az időkön és kultúrákon átívelve összekötni az embereket.” Weöres Sándor