A Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnuszt.
Ez alkalomból immár harmadszor állítottuk össze ünnepi műsorunkat a Művelődési Ház nagyszínpadán.

A mostani megemlékezés programjában sorra vettük azokat az évfordulókat, évfordulós alkotókat, akikre büszkék lehetünk.
Dr. Palkó Lajosné intézményvezető köszöntötte a megjelenteket és kérte, hogy egy perces néma felállással tisztelegjenek a megrendítő veronai buszbaleset áldozatainak emléke előtt.
Ezt követően Borsodi János alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt és méltatta a kultúra kiemelkedő társadalmi szerepét.

2017 a reformáció 500-ik, jubileumi évfordulója is. Az évforduló kapcsán megemlékeztünk a magyar kultúrában történő változásokról: az anyanyelv használata, a Biblia magyar nyelvre történő lefordítása, a zsoltárköltészet.

85 éve hunyt el Klebelsberg Kunó az 1920-as évek oktatáspolitikájának és iskolahálózatának meghatározó konzervatív politikusa és az egyházi oktatás fő zászlóvivője. Amikor a trianoni tragédia bekövetkezett, Klebelsberg olyan politikai tényezőt fedezett fel ebben a legyőzött, kisemmizett, nemzetközileg elszigetelt országban, amely a teljes kilátástalanságból a biztató jövő felé mutatott. Ez a politikai tényező a kultúra. A magyar társadalom belső szerkezetének fokozatos és igen óvatos átalakítását Kleblesberg az iskoláztatás tartalmának átalakításával, egyfajta tudásberuházással kívánta megvalósítani. Műsorunkban munkásságának emléke előtt is tisztelegtünk.

A programban elhangzott műsorszámok és előadóik:
Zsoltár (ének) – Kocsis Nándor, Dr. Rimayné Roczkó Zsuzsanna,
Arany János: Domokos Napja – Gulyás Imréné,
Békés megyei népdalcsokor – A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda Népdalköre, vezetőjük: Marosán Hajnalka Írisz
Csiky Gergely: Nagymama (részlet) – Mudrityné Baji Klára és Varga Stefánia,
Bartók: Gúnydal – Nagy Lora (zongora), Bartók: Dal- Ötvös Dorina (zongora), Liszt Ferenc: Prelüd – Risztin Roland (zongora)- felkészítő tanáruk: Lingurár Erzsébet,
Klebelsberg Kuno: Dr. Rimayné Roczkó Zsuzsanna,
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára – Lénárt Anna,
Szabó Magda: Abigél (részlet)- Dr. Rimayné Roczkó Zsuzsanna,
Veres Péter: Én nem mehetek el innen – Besenyeiné Tompán Magdolna,
A Viharsarok Citerazenekar: Balázsné Szabó Erzsébet, Oláhné Hargitai Gyöngyi, Ancsin Alex, Besenyei Norbert,
Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) – Dusnok Patrik,
A Szivárvány Néptánc és Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja Pelyva-Nagy Zsuzsanna vezetésével.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult.
Megragadva a lehetőséget, ezúton köszöntük meg az Önkormányzat segítségét, a pályázati önerő biztosítását, amely lehetővé tette a színpadi függönyök cseréjét, amiket ezen a rendezvényen avattunk fel.