Városnap 2018 kitüntetések

VÁROSNAP 2018

KITÜNTETÉSEK

Battonya Város Díszpolgára

Kreszta Traján

Battonya város fejlődésében való aktív tevékenységéért és a nemzetiségi kultúra fennmaradásában kifejtett tevékenységéért.

Kreszta Traján 1994 és 2014 között helyi önkormányzati képviselőként dolgozott Battonyán. Ezen belül 2002 és 2014 között társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget is ellátott. Megalakulását követően hosszú időn át elnöke volt a helyi román önkormányzatnak, 1999 és 2014 között elnöke volt a Magyarországi Román Önkormányzatnak. Egy cikluson keresztül tagja volt a Békés megyei Önkormányzatnak. A 2014-es évtől a magyarországi románság parlamenti szószólója.

Tevékenysége alatt kiemelt hangsúlyt kapott a megyében élő román nemzetiségű lakosság oktatási, művelődési helyzetének javítása. Kiemelkedő eredményeket ért el a két tannyelvű nemzetiségi oktatás fejlesztése terén.

Vitathatatlan érdemei vannak Arad és Békés megyék sokoldalú kapcsolatrendszerének fejlesztésében. Hathatós közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre a méhkeréki és a battonyai határátkelő. Ezek megnyitását követően erősödtek a két megye különböző szervezetei közötti együttműködések, feléledtek a két térségben élő emberek közötti személyes kapcsolatok is. Ugyanez mondható el a gazdaság, különösen a kereskedelem terén, miután nevéhez köthető a két határátkelő kis teherforgalom előtti megnyitása is.

Mint parlamenti szószóló a mai napig képviseli a megye lakosságának érdekeit.

 

Videók:


posztumusz Battonya Város Díszpolgára

Dénes Mihály

Battonya város kulturális fejlődésében betöltött szerepéért.

Dénes Mihály a József Attila Művelődési Központ egykori igazgatója 1918-ban született, idén lenne 100 éves.

15 éve, a halála előtt egy évvel a VÁROSÉRT emlékérem kitüntetésben részesült.

Élete során 14 kitüntetést kapott, többek között Miniszteri Dicséret, Kiváló Népművelő, Aranykoszorús kitüntetés, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Elnöksége tiszteletbeli tagjává választotta és Arany Oklevéllel tüntette ki, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend Ezüst fokozatával jutalmazta.

Ezek közül mégis a battonyai kitüntetésnek örült a legjobban, mert Battonyán született, itt dolgozott, szórakozást és tudást tudott nyújtani az itt lakóknak. Azt gondolom, ma még boldogabb lenne.

Dénes Mihály muzsikus családból származott, az általános iskola után hegedülni tanult a békéscsabai zeneiskolában. Karmesternek készült, több karmesterhez járt tanulni, de terveit a korai katonaság, majd a frontszolgálat meghiúsította. 1940-ben megnősült. Házasságából egy leánygyermek, Rozália született. Gyermekük 6 hónapos volt, mikor újra behívták katonának és kivitték a frontra, ahol orosz fogságba esett. A lánya hatéves lett mire hazajött. Időközben mivel a Vöröskereszten keresztüli keresés eredménytelen volt, eltűntnek nyilvánították.

1948-ban jött haza. Először a vasútépítésen dolgozott, utána tűzoltó lett, majd 1956-ban kezdett a Művelődési Központban dolgozni, először, mint gazdálkodási előadó, majd másfél év múlva már igazgatónak nevezték ki, és ezen a napon már országos turnéra indult a délszláv nemzetiségi együttessel, amit megszámlálhatatlan fellépés követett Magyarországon és a környező országokban.  Hasonló sikereket ért el ebben az időben a román táncegyüttes és a magyar kórus is.

1971-ben a Battonyai Művelődési központ, megyei szintű nemzetiségi bázisközponttá vált. A Röpülj Páva nemzetiségi mozgalom és televíziós műsor Battonyán a Művelődési Központban kezdődött és itt is fejeződött be. Egy film is készült erről „Gyulai Vásár” címmel, amit a tv-ben is bemutattak, sok battonyai ember szereplésével.

A hétköznapokon sok-sok apró munka eredményeként szakköröket, klubokat szervezett: helytörténeti, fotós, nemzetiségi-díszítő, mezőgazdasági, gyermek, nő, szerb és román nemzetiségi klubot.

Akik nem jártak klubokba, azokat színházi műsorok lehozatalával tudták megnyerni.

Olyan szerteágazó tevékenység folyt vezetése alatt, hogy szinte lehetetlen teljesen felsorolni, de talán legtöbben ebből az időszakból a bálokra emlékeznek.

Akkoriban a fiatalok a szombat estét a moziban kezdték, majd ittak rá valamit a Nemzetiben, azután átszállingóztak lassan a bálba, és egy-egy ilyen alkalommal 300-an is összegyűltek.

Dénes Mihályt a művészetek, a kultúra és az ismeretterjesztés éltette. Munkaszeretete, munkabírása, tehetséggel párosult. Munkájával sok elismerést szerzett Battonyának az ország területén és külföldön is.


Battonyáért Emlékérem

Krucsainé Herter Anikó

Krucsainé Herter Anikó Battonyán született, itt járt általános iskolába, majd a Mikes Kelemen Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező szakon szerzett diplomát, majd rendszerszervezői és államháztartási mérlegképes könyvelői ismeretekre tett szert.

Dolgozott a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, az ELTE Főigazgatói Hivatalában főtanácsosként, később a Nemzeti Kulturális Alap főigazgatója, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára.

Öröm számunkra, hogy városunk szülötte a kultúra területén ilyen jelentős tevékenységet fejthet ki. Hálásan köszönjük, hogy nem szakította meg a kapcsolatát a szülőföldjével, segíti szeretett városunk kulturális örökségének megóvását és kapcsolatot ápol helyi intézményekkel és civil szervezetekkel.


2018. Év Battonyáról Elszármazottja

Dr. Páli Tibor

Páli Tibor Battonyán született 1959-ben, itt végezte az általános és a középiskolát is. „Mikeses” diák volt. A Szegedi Tudományegyetemen szerezte diplomáját 1984-ben fizika tudományból. 1994-ben kandidátus, majd 2005-ben az MTA doktora (fizika, Magyar Tudományos Akadémia). Több tudományos díj és kitüntetés tulajdonosa. Közel 100 cikk jelent meg tollából tudományos folyóiratokban, több könyv szerzője.

A tudományos munka mellett nagyszerű hobbija a népzene, a népi hangszerek megszólaltatása, azok hangzásának kutatása.   Bizonyította, hogy a néphagyomány élő, szerves része mindennapjainknak, a modern – akár populáris – zene és művészet ihletforrása. Kézzelfoghatóvá vált az a tény, hogy a humán tudományok és művészetek sok szállal kötődnek a természettudományokhoz, termékeny, kölcsönös kapcsolatban állnak.

Minden esztendőben örömmel látogat haza, tart előadást, ápolja a hagyományokat, érdeklődéssel kíséri szülővárosának életét. Mindenkor büszke arra, hogy e város szülötte. Szellemiségével, szeretetével példát adhat mások számára a szűkebb haza szeretetéről.

 


2018. Év Közösségi  Embere

Halász Istvánné

a helyi nyugdíjas  közösségért végzett kimagasló,  lelkiismeretes munkájának elismeréséül.

Halász Istvánné, aki 1955-ben született Battonyán. Az általános iskolai tanulmányait Battonyán végezte. Fiatalon kezdett dolgozni, talán ennek köszönheti, hogy jó kapcsolatot tud kialakítani idősebb korú emberekkel, megérti problémáikat, átérzi élethelyzetüket. 1983-ban a battonyai Nevelőotthonban kezdett dolgozni. Munkáját a gyermekek szeretete, kedvessége, odafigyelése, türelmessége jellemezte.

Szabadidejét szívesen töltötte a Battonyai Nyugdíjas Klub idősei között, mely klubnak később vezetője lett.  Itt találta meg azt a légkört, ahol őt elfogadták kedvességével, empátiájával, humorával, együttérzésével, barátságosságával, alkalmazkodásával, az idősek segítésével. Sikerült összetartania a battonyai idős embereket, segíteni őket, kirándulásokat, fürdőzéseket szervezni a számukra, sőt nyugdíjas versenyeken eredményesen szerepelni. Vezetése alatt a klub tánccsoportja az Országos Nyugdíjas „Ki Mit Tud-on” ezüst, illetve kiemelt arany minősítést kapott, ezzel is erősítve Battonya jó hírnevét. Megszervezte a rendszeres próbákat, melyen mindig szívesen vesznek részt a klubtagok, sőt már alig várják az újabb feladatokat.  Jól integrálja a nyugdíjas klubot a mindenkori városvezetés elképzeléseihez.

Julika, mint klubvezető a hagyományoknak megfelelően tökéletes baráti kapcsolatot ápol a környékbeli klubokkal, nyugdíjas szervezetekkel, így az „Életet az éveknek” Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségével és a Nyugdíjasok Országos Szövetségével.  Ebben az esztendőben az „Életet az éveknek” Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnökétől kiemelkedő klubvezetői munkájáért kitüntetést kapott.


2018. Év Közösségi Embere

SUFERINI-  Szerb  Néptánccsoport

A „Suferini” Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 2011. októberében alakult meg. Már 2012. szeptemberében részt vettek Békéscsabán a kétnapos „Békében Békésben” nemzetiségi fesztiválon, ahol nagy sikert arattak. A szerb nemzetiség javaslata alapján a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzetiségi Díjat adományozott a Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére a szerb zenei kultúra támogatásáért, a szerb kulturális értékek megőrzéséért. Minden jeles ünnepen színesítik csodás ruháikban táncaikkal a város programjait.

Fontos közösségteremtő munkát végeznek, hiszen tevékenységük során a szerb iskola tanárai, tanítványai és a volt tanítványai együtt valósítják meg azt a hagyományőrzést, amely nélkül városunk is szegényebb lenne, példát mutatva egymás tiszteletéről és megbecsüléséről. Ez a rendkívüli példamutatás vívta ki azt az elismerést, melyet nagy szeretettel nyújtunk át a csapat részére. Kívánjuk, hogy sokáig tudják fenntartani közösségüket, sok –sok kincset összegyűjtve, örökségül hagyva a felnövekvő nemzedékek számára, városunk szellemi erősítésére.


2018. Év Sportolója

Tóth Balázs

a  hosszú évek óta magas színvonalon végzett sporttevékenységéért, példás szorgalmáért, a taekwon-do sport iránti elkötelezettségéért.

Városunk szülötte Tóth Balázs 2010. 10. 01-óta a battonyai Barátság Sportegyesület sportolója. Szorgalma, kitartása és személyiségéből áradó nyugalma a többi gyerek számára is példaértékű. Példamutató életvitelt folytat, mely követendő. Első övvizsgáját 2011. 02. 09-én tette le, melyet félévente sikeres vizsgák követtek. 2016. 03. 20-án sikeres dan vizsgát tett. Ugyancsak ebben az évben a Magyar ITF Taekwon-do Válogatott tagja lett, sikeresen képviselte országunkat, településünket és egyesületüket a szófiai Európa-bajnokságon, majd az Írországban megrendezett Világbajnokságon.

A sport mellett jó tanulmányi eredménnyel végezte el általános iskolai tanulmányait a Magdu Lucian Román Általános Iskolában. Balázs az egyesület biztos pontja, mindig mindenben számíthatnak rá, segítőkész, udvarias, jó közösségi ember.

Jelenleg a mezőkovácsházi Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2. évfolyamos tanulója.

Ebben az évben a tanulmányi- és sport tevékenységben elért kimagasló eredménnyel rendelkező diákok számára kiírt Kodolányi ösztöndíjra sikeresen pályázott, melyet 2018.05.17-én vehetett át Orosházán.


2018. Év Sportolója

Varga  Fanni Rebeka

a  bothúzó sportág megismertetéséért, hazai és világversenyeken való kiváló szerepléséért.

Városunk szülötte Battonyán végezte az általános iskolai tanulmányait. Jelenleg a mezőhegyesi Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskolában tanul lovásznak, majd belovagló szakon fogja tanulmányait folytatni. Tevékenységeiben mindig kitartó és elkötelezett, hiszen a lovakkal való foglalkozás nem könnyű feladat, de ő már hosszú évek óta teszi ezt nagy szeretettel.

A 2016-os városnapon Varga Fanni Rebeka kipróbálta magát az erősember sportban, de inkább bothúzást választotta sportágának, ahol már az első esztendőben két versenyen vett részt, egy amatőr abszolút bothúzó versenyen Csárdaszálláson, ahol első lett és Budapesten a szövetség által rendezett súlycsoportos Magyar kupán, ahol kategóriájában aranyérmes lett.  Fanni  és Deli Tamás képviselte hazánkat a 2018. március elején az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő Arnold Classic-on, amely az erősport egyik legnagyobb eseménye, ahol Fanni első helyezést ért el. Minden versenyen, ahol elindult siker övezi szereplését, tehetségének és kitartásának köszönhetően.