A Népmese Napja a Gondozási Központ idősklubjával

2023. október 5-én a battonyai Gondozási Központ idősklubjának tagjai és munkatársa volt a vendégünk. A foglalkozás fő témája a Népmese napja volt. Beszéltünk a népmeséről és a nagy mesemondóról, Benedek Elekről. A beszélgetés után papírszínház következett: A Kiskondás című magyar népmesét hallgathatták meg a jelenlevők. A mese után, szókeresős rejtvényt fejtettünk meg, majd népi motívumos színező kifestése közben felidéztük kedvenc meséinket.

A tegnapi foglalkozás zárásaként egy irodalmi memóriajáték keretében ismerhettük meg híres íróink, költőink személyes tárgyait. Sok szeretettel várjuk őket legközelebb is!

Október 6-i megemlékezés

Október, bágyadt őszi napfény, virító őszirózsák, nemzeti gyász: ARAD. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő véres megtorlások tetőpontjaként 1849. október 6-án végezték ki az aradi vértanúkként ismert tizenhárom honvédtisztet, illetve Batthyány Lajost, az első független, felelős magyar kormány miniszterelnökét. Az egész nemzetet mélyen megrázó és megalázó esemény évfordulóját 2001-ben nyilvánította a kormány a magyar nemzet gyásznapjává. Minden magyar ember lelke gyászba borul ezen a napon. Méltó megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk tiszteletére Battonyán 2023. október 5-én, a Városháza előtt. A szabadságharc dicső vezéralakjaira emlékezett beszédében Boros Csaba polgármester. Ezt követően Dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna előadásában Lévay József: Az aradi nap c. versét hallhattuk. A megemlékezés fáklyás felvonulással folytatódott, majd az emlékezők elhelyezték a koszorúikat a városközpontban található emléktáblák előtt. Köszönjük az emlékműsor szereplőinek közreműködését!