Március 15-i megemlékezés

Battonya Város Önkormányzata és a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. közös szervezésében 2️023. március 1️5-én emlékeztünk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 1️75. évfordulóján a hősökről, akik életüket adták a magyar hazáért és a magyar szabadságért. Eseményünk első részében szerettük volna ráirányítani a figyelmet azokra a személyekre, akik Battonyán éltek egykor és részt vettek a ’48-as szabadságharcban.

A református temetőben 3 (Domanovszky Dániel hadnagy, Lakatos Lajos honvéd főhadnagy, Hegyfalvi és nemeskéri Asbóth Albert János nemzetőr főhadnagy), illetve a katolikus temetőben is 3 ilyen személy (Kirschner Károly nyugalmazott császári és királyi kapitány, Vertics Gyula honvéd főhadnagy, bonyhádi Perczel György, Perczel Mór 1848/49-es honvéd tábornok fia) van eltemetve, így az ő sírjukhoz, emléktáblájukhoz helyeztük el az emlékezés koszorúit. A megemlékezéseken közreműködött Horváth Béla exmissus lelkész, illetve Kalaman János atya.

A városi megemlékezés keretében a Művelődési Házban Boros Csaba polgármester úr ünnepi beszédében felidézte a ’48/49-es forradalom főbb alakjait, kitérve az egykor Battonyán élt és a szabadságharcban részt vett személyekre is, majd méltatta a forradalom és szabadságharc soha el nem évülő eszméit és felhívta a figyelmet az emlékezés fontosságára is. Beszédét a következő sorokkal zárta: „Elsősorban, ha nem is kizárólagosan, csak magunkra számíthatunk a magyar nép sorsának alakításában. Nem várhatjuk másoktól gondjaink megoldását, nemzetünk felemelését. A magyar nemzet boldogulása csak közös akarattal, elhatározással és munkálkodással sikerülhet.”

Művelődési Házunk Petőfi Sándor születésének 2️00. évfordulója alkalmából több kategóriában rajzpályázatokat hirdetett, amelyekre 113 db csodálatos pályamű érkezett. A beérkezett rajzokat 3 fős zsűri értékelte, Holló László amatőr festő, a zsűri elnöke, Boros Csaba polgármester úr és Balázsné Szabó Erzsébet, a művelődési ház vezetője. A városi megemlékezés keretében történt meg a rajzpályázatok eredményhirdetése ahol minden alkotó gyermek emléklapot és hűtőmágnest kapott, illetve a díjazottak az oklevélen kívül ajándékcsomagban is részesültek. Ezúton is gratulálunk minden díjazottnak! Köszönjük a felkészítő tanárok segítségét, a szülők támogatását és az alkotók munkáját, valamint településünk oktatási intézményeinek együttműködését. A beérkezett pályaművekből készült kiállításon megjelenő alkotások azt bizonyítják, hogy településünkön tehetségben és alkotóvágyban egyáltalán nincs hiány gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. Legyünk büszkék mindannyiukra, akik bármiféle alkotómunkát végeznek a településen, hiszen munkájukkal városunk hírnevét öregbítik.

A rendezvény a „Szabadság, szerelem…” című ünnepi összeállítással folytatódott, amelyet a Művelődési Ház Gézengúzok színjátszó csoportja adott elő Dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna vezetésével. Köszönjük a színjátszó csoport csodás előadását. Műsorunk zárásaként a Nemzeti dal hangzott el Kerekes Norbert előadásában.

Az esős, rossz idő miatt a már hagyományos fáklyás felvonulás és a koszorúzás a Petőfi szobornál elmaradt.

A rendezvényen a Himnusz és a Szózat a Városi Kamarakórus előadásában hangzott el.

Köszönjük a résztvevőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket és méltóképpen fejeztük ki tiszteletünket nemzetünk nagyjai előtt.