Aranyszál hímző szakkör beszámolója

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett 2022-ben is a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására. A program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

A 2018 óta működő Aranyszál hímző szakkör működését minden évben támogatja a Csoóri Sándor Program, így volt ez ebben az évben is, hiszen a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. által beadott CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0078 azonosítószámú „Az Aranyszál hímző szakkör működése” című projektünk pozitív elbírálásban részesült. A 2022.07.01. és 2023.06.30. közötti időszakban megvalósuló program keretében  a battonyai szerb kartonalapú aranyhímzés öltéstechnikájának tökéletesítése mellett a helyi szerb fehérhímzés mintavilágának megismerése, a forrásanyagok felkutatása, dokumentálása és feldolgozása volt a cél, továbbá a szerb fehérhímzés öltéstechnikájának elsajátítása a szakkörtagok között. Ehhez a pályázat keretében a szakköri foglalkozásokhoz szükséges eszközök és alapanyagok, továbbá az alapanyagok tároláshoz és a kiállítások megvalósításához szükséges eszközök kerültek beszerzésre.

Az Aranyszál hímző szakkör tagjai kéthetente péntekenként tartják szakköri foglalkozásaikat a Művelődési Házban, különböző kiállításokon, szakmai konferenciákon és táborokban mutatkoznak be az elkészült produktumaikkal. Alkotásaikkal szebbé varázsolják saját és családjuk otthonát, ruhatárukat, illetve megismertetik azokat szűkebb és tágabb környezetükkel. A népi kézművességnek mindig is nagy szerepe volt és van Battonya életében, az Aranyszál hímző szakkör tagjai kiváló, értékteremtő hímző munkájukkal hirdetik a kézművesség fontosságát nemcsak településünkön, hanem egész Magyarországon és külföldön is.